Innsats for andre

Innsats for andre

Valgfaget innsats for andre tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utviklet flere undervisningsopplegg for faget.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →