Norsk

Barn på flukt

Dette undervisningsopplegget er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Opplegget er utarbeidet av Unicef Norge.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Bærekraft

Animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål til 7. trinn. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov. Utviklet av UNICEF Norge og FN-sambandet.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

NORSK 5. - 7. TRINN:

  • Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
  • Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
  • Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • Vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Barnekonvensjonen - liv og lære

Dette undervisningsopplegget gir en Innføring i FNs barnekonvensjon som legger opp til elevdeltakelse og samfunnsengasjement. Aktiviteter og oppgaver er knyttet til barns rettigheter hjemme, på skolen, i lokalmiljøet, i Norge og i verden. Opplegget kan brukes på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Undervisningsopplegget er utviklet av Barneombudet og Unicef Norge.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

NORSK 5.-7- TRINN

  • opptre i ulike roller gjennom drama- aktiviteter, opplesing og presentasjon
  • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 
globus

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →