Redd Barna: Selma og jakten på den perfekte tro

Redd Barna har et utviklet undervisningsopplegg tilpasset 5-7 trinn knyttet til to serier om religion som sendes på NRK Super.

Undervisningsoppleggene fra Redd Barna til serien Selma og jakten på den perfekte tro er et godt utgangspunkt for å jobbe med temaer som religionsfrihet, forståelse og respekt for ulike religioner og livssyn, forebygging av fordommer og diskriminering, og andre problemstillinger knyttet til tro og liv.

  • Et undervisningsopplegg for 5-7 trinn.
  • Dekker kompetansemål i fagene KRLE, samfunnsfag og norsk, innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap.
  • Undervisningsopplegget inneholder forslag til refleksjonssamtaler og oppgaver knyttet til en dokumentarserie fra NRK.

► Undervisningsopplegg: Selma og jakten på den perfekte tro