Innsats for andre

Innsats for andre

Valgfaget innsats for andre tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utviklet flere undervisningsopplegg for faget.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Innsats for andre

Planlegging
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid
  • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
  • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe

Praktisk arbeid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjennomføre planlagte tiltak
  • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
  • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →