Internasjonalt samarbeid

Forut: Læring gir energi

Angel fra Nepal går på en helt ny skole der strøm fra et solcellepanel gir nye muligheter. Lær om barns rettigheter og bærekraftig utvikling, og bidra til forandring gjennom FORUT Skoleløpet, en enkel og morsom aksjonsform som passer for barneskoler og ungdomsskoler.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

8-10 trinn

Samfunnsfag

  • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Naturfag

  • Drøfte  hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

KRLE

  • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Internasjonalt samarbeid

  • Drøfte etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforske tiltak som kan bidra til å løse disse problemene

Undervisningsopplegg om bærekraftsmålene

Plan Norge byr på korte undervisningsopplegg for alle de 17 bærekraftsmålene til FN. Oppleggene inneholder historier, filmer og korte skriftlige og muntlige oppgaver. 

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

8-10 trinn

Samfunnsfag

  • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
  • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

KRLE

  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

Internasjonalt samarbeid

  • drøfte etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforske tiltak som kan bidra til å løse disse problemene

Naturfag

  • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →