Kunst og håndverk

Operasjon Dagsverk: Kongo & kunst

Få en større forståelse av situasjonen og historien i DR Kongo gjennom å utforske kongolesisk kunst.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Ungdomsskole

Kunst og håndverk

  • Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
  • Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
  • Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Vgs Kunst, design og arkitektur

Kunst og visuelle virkemidler

  • Gjere greie for hovudtrekk og særtrekk i kunsthistoriske retningar frå 1600 til 1900
  • Drøfte estetiske og kontekstuelle sider i form- og biletuttrykk
  • Utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
  • Bruke fagomgrep i tolking og samanlikning av ulike kunstuttrykk

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →