Lightup: Traffickalt Grunnkurs

Et grunnkurs for ungdomskolen og videregående om menneskehandel og seksuell utnyttelse fra ungdomsorganisasjonen Lightup. Opplegget inneholder informasjonshefter med oppgaver og ett spill.

«Traffickalt Grunnkurs» er et undervisningsopplegg som setter fokus på en av verdens største globale utfordringer i dag; menneskehandel og seksuell utnyttelse.
Opplegget består av:
1. Undervisningsmateriell
2. Et spill knyttet til materiellet.

Målet med opplegget er å gi grunnlag for refleksjon rundt hva menneskehandel, utnyttelse og seksuell utnyttelse er, refleksjon rundt egne valg og konsekvenser av valg vi tar, samt innsikt i hvordan flere former for utnyttelse ofte henger sammen med sårbare faktorer og globale utfordringer som fattigdom, kjønnsforskjeller og migrasjon og flukt.

Målgruppe

Opplegget er laget for 8. klasse – 3. klasse VGS, og spesielt relevant for disse fagene:
•    Ungdomsskolefag: samfunnsfag og KRLE
•    VGS (1.-3.): samfunnskunnskap, historie, religion og etikk, politikk og menneskerettigheter, og historie og filosofi.

Tverrfaglige tema

Opplegget er svært relevant for læreplanens nye tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
Spesielt temaet «Bærekraftig utvikling» er relevant i forhold til tematikken menneskehandel og seksuell utnyttelse. I undervisningsopplegget knytter vi FNs bærekraftsmål opp mot problematikken, og belyser hvordan det å jobbe mot menneskehandel og seksuell utnyttelse er helt essensielt for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi trekker derfor spesielt frem tre bærekraftsmål som er spesielt rettet mot å bekjempe menneskehandel og seksuell utnyttelse:

  • Mål 5 Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 16 Fred og rettferdighet

-----------------------------------------------------------------------------