Politiske partier om bistand og internasjonale spørsmål

Hva mener de norske politiske partiene om bistandspolitikk og internasjonale spørsmål? I dette undervisningsopplegget kan elevene utforske partienes politikk og argumentasjon ved hjelp av kilder som partiprogrammer og debatter.

Internasjonale tema er normalt lite fremtredende i en norsk valgkamp. Det begrunnes ofte med at norsk utenrikspolitikk ligger fast, men i 2017 har blant annet bistand vært tema for et heftig ordskifte mellom FRP og KRF (Politisk kvarter 5:30). Stemmer det at KRF bare bryr seg om størrelsen på bistandsbudsjettet og ikke hvor mye bistand en får for pengene, eller lyger FRPs Listhaug?

Ved hjelp kildene du finner på denne siden kan du selv prøve å finne ut hva partiene står for, og prøve å trekke linjer fra de ulikheten du finner til eventuelle grunnleggende forskjeller mellom partiene. Opplegget inneholder først og fremst lenker til partiprogrammer og politiske debatter om bistand og bærekraftig utvikling.
 

 1) Partiprogrammene
Undersøk partienes synspunkter på bistandspolitikk og relaterte emner. 

Ta gjerne utgangspunkt i to partier. For eksempel bistandspolitikken til FRP og KRF (Politisk kvarter 5:30). I debatten sier Sylvi Listahug at KRF er mest opptatt av hvor mye bistand som blir gitt og ikke resultatet. Finn ut hva partiprogrammene sier om bistand og utvikling. Hva er ditt inntrykk av hva partiene står for, hva er forskjellene? 

2) Debatter

Gir partiprogrammene et riktig inntrykk av politikken til partiene, eller er det andre kilder som kan være viktige for å få et korrekt bilde av partienes holdninger?

Kjenner du igjen partiprogrammene i utspillene og argumentasjonen til representanter for partiene i lenkene du finner her?

Kan du tenke deg noen andre metoder for å utforske hva som er partienes politikk?

3) Grunnleggende forskjeller på partiene

Er det forskjeller på de grunnleggende verdiene og ideologien til partiene, og kjenner du igjen disse verdisynene i partiprogrammene og debatten om bistandspolitikk?  

4) Hva mener du

  • Hvilket parti er du mest enig med, og hvorfor?
    Diskuter gjerne med andre i klassen.
  • Hva synes du om debattene mellom politikerne. Forstår du mer av å høre på politikerne, er de kjedelige eller engasjerende?