Foto: think4photop/Fotolia.com

Energi, klima og bærekraftig utvikling

Emne 2: Er det bra for fattige mennesker at Norge produserer mer olje og gass? 

 

 

Klimasystemet fra Kunnskapsfilm på Vimeo.

 

 

 

Videoklipp fra NRK SkoleI tillegg til å være levebrødet til mange mennesker, var Tsjadsjøen en gang den fjerde største innsjøen i verden. Global oppvarming har ført til at Tsjadsjøen har minket drastisk de siste årene, og matfatet krymper for fiskerne i landene rundt.

 

Norsk olje og gass svaret på verdens klima- og energikrise?

Verden står overfor store utfordringer på grunn av menneskeskapte klimaendringer, og det er et paradoks at selv om fattige mennesker slipper ut minst Co2, er det de som vil rammes hardest av global oppvarming. Høyere havnivå vil true øyene på Maldivene og de lavereliggende delene av Bangladesh. I Afrika er fem land avhengige av fisk fra Tsjad-sjøen, men sjøen forandrer seg på grunn av global oppvarming. 

Samtidig er det slik at fattige land trenger tilgang på energi for å skape utvikling. Produksjon av varer krever energi, men også sykehus og skoler trenger energi. Dessuten trenger folk flest energi for å lage mat eller få lys om kvelden. 1,4 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til elektrisitet. Verden må derfor produsere mer energi. Betyr det at Norge bør produsere mer olje for å bidra til utvikling i fattige land, eller er mer norsk olje et problem for de fattige fordi mer Co2 slippes ut i atmosfæren?

Eller et det faktisk slik at mer norsk olje og gass er løsningen både på klimakrisen og verdens energikrise? olje og gass slipper ut mindre Co2 enn kull, og dersom norsk olje og gass erstatter kull vil de totale Co2 utslippene i verden gå ned. Dessuten er den norske olje og gass- produksjon renere enn i de fleste andre lands. Tekstene under gir ulike synspunkt på disse spørsmålene. 

 

Tekst 2A: Energi og klima

Menneskeheten blir ikke bare rikere, men vi blir også flere. Det krever mer energi. olje og gass vil være en del av verdens energibehov langt inn i framtiden, skriver organisasjonen Norsk olje og Gass. Les hele teksten her

 

Tekst 2B: Spekulativt fra Hansson og Holmås

”Klimautfordringen er alt for viktig og altfor alvorlig til å bli misbrukt i politisk spill”, skriver Gro Brækken i Norsk olje og Gass i denne kronikken publisert på dagbladet.no 22. november 2013. 

 

Tekst 2C: Olje for de fattiges skyld?

"Tiden er overmoden for å avlive myten om at norsk oljeproduksjon bekjemper fattigdom. Norsk olje er ikke svaret på energimangelen i utviklingsland", sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, og Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens nødhjelp. Les deres debattinnlegg publisert på nrk.no 20. august 2013. 
Foto: think4photop/Fotolia.com