Refleksjons- og skriveoppgave

 

2.11 Er det bra for fattige mennesker at Norge produserer mer olje og gass? Skrive en tekst der du drøfter denne problemstillingen.
 

2.12 Norge må redusere sin olje og gasspro- duksjon for at vi skal få mindre fattigdom og en mer bærekraftig utvikling i verden. Skriv et debattinnlegg.
 

2.13 Norsk olje og gass er viktig for å redde klima og redusere verdens fattigdom. Skriv et debattinnnlegg.