Til tekstene

 

2.1 Lag en ordliste over viktige ord i tekstene. Finn ordforklaringer som du forstår. Bruk disse ordene når du selv snakker og skriver.
 

2.2 Hva er «Norsk Olje og Gass», som har publisert tekst 2A?
 

2.3 Hvilke faktaopplysninger kommer frem i tekst 2A og 2B? En faktaopplysning er noe som er dokumentert at er sant. Kopier teksten til tekstbehandleren din og merk alle fakta med en egen farge. Du kan også skrive ut teksten og bruke tusj.
 

2.4 Hvilke påstander kommer frem i tekst 2A og 2B? En påstand er en setning som kan være sann eller usann. Merk alle påstander med en annen farge.
 

2.5 Hva er formålet til organisasjonen som for- fatterne av debattinnlegget 2C representerer?
 

2.6 Tre politikere siteres i første del av tekst 2C. Hva er politikernes påstander?
 

2.7 Politikernes påstander blir tilbakevist (mot- bevist) ved å henvise til en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Hvilke påstander kommer forfat- terne av kronikken ”Olje for de fattiges skyld” med?
 

2.8 Hva mener forfatterne av tekst 2C at Norge bør gjøre med sin oljevirksomhet?