Oljespillet i Uteria

Et rollespill om diktatorer, ressursfordeling, menneskerettigheter, korrupsjon, bærekraftig utvikling, internasjonale selskaper – og olje. 

 

 

Last ned lærerveiledning her.

 

 

 

Last ned manus her.

 

 

 

Innledning

Leses som forberedelse til rollespillet. Kan lastes ned som pdf her.

alt

Innrike er et rikt, vestlig, industrialisert land (i-land). Det er et demokrati, med frie valg, ytringsfrihet og høy levestandard. Landet har en betydelig oljeindustri som driver oljeproduksjon både innenlands og utenlands. Mange av innbyggerne jobber i oljebransjen, og befolkningen ønsker ikke å redusere sin levestandard og miste «luksus» de har i dag. 

 
alt

Uteria er et fattig utviklingsland (u-land). I Uteria er det ikke frie valg, presidenten har tatt makten etter et militærkupp og styrer landet med hard hånd. Opprørspolitiet sørger for at det ikke forekommer demonstrasjoner i gatene, og det hemmelige politiet overvåker journalister, redaktører, bloggere, fagforeningsledere og andre som prøver å forbedre situasjonen for innbyggerne i landet. 

 
alt

Rikoil er et internasjonalt oljeselskap som har hovedkontor i Innrike. De har vokst seg store, og produserer olje i mange land i verden. Rikoil er opptatt av trygge arbeidsplasser, langsiktige kontrakter og best mulig overskudd. Lederne har bonusavtaler som sikrer dem ekstra lønn dersom selskapet får gode resultater. Eierne ønsker å ta ut utbytte både på kort og lang sikt (hvert år), så styret krever resultater av investeringer allerede første året de starter opp i et nytt land. 


alt

Uteria Post er den største avisen i Uteria. Den har vært kritisk til den sittende presidenten, og krever demokratiske valg og bedring av innbyggernes rettigheter. Avisen er spesielt opptatt av å fordele ressursene bedre, hindre korrupsjon og stoppe brudd på sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet. 

 
alt

Klimaforskerne i Klimaklubben blir stadig mer sikre på at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, og at utslipp av CO2 fører til endringer i naturen. Issmelting, havstigning, tørke, flom og andre naturkatastrofer er noen av konsekvensene. Men hvordan skal de få myndigheter, næringsliv og privatpersoner til å gjøre bærekraftige valg?