Oljespillet i Uteria

Et rollespill om diktatorer, ressursfordeling, menneskerettigheter, korrupsjon, bærekraftig utvikling, internasjonale selskaper – og olje. 

 

 

Last ned lærerveiledning her.

 

 

 

Last ned manus her.

 

 

 

Innledning

Leses som forberedelse til rollespillet. Kan lastes ned som pdf her.

alt

Innrike er et rikt, vestlig, industrialisert land (i-land). Det er et demokrati, med frie valg, ytringsfrihet og høy levestandard. Landet har en betydelig oljeindustri som driver oljeproduksjon både innenlands og utenlands. Mange av innbyggerne jobber i oljebransjen, og befolkningen ønsker ikke å redusere sin levestandard og miste «luksus» de har i dag. 

 
alt

Uteria er et fattig utviklingsland (u-land). I Uteria er det ikke frie valg, presidenten har tatt makten etter et militærkupp og styrer landet med hard hånd. Opprørspolitiet sørger for at det ikke forekommer demonstrasjoner i gatene, og det hemmelige politiet overvåker journalister, redaktører, bloggere, fagforeningsledere og andre som prøver å forbedre situasjonen for innbyggerne i landet. 

 
alt

Rikoil er et internasjonalt oljeselskap som har hovedkontor i Innrike. De har vokst seg store, og produserer olje i mange land i verden. Rikoil er opptatt av trygge arbeidsplasser, langsiktige kontrakter og best mulig overskudd. Lederne har bonusavtaler som sikrer dem ekstra lønn dersom selskapet får gode resultater. Eierne ønsker å ta ut utbytte både på kort og lang sikt (hvert år), så styret krever resultater av investeringer allerede første året de starter opp i et nytt land. 


alt

Uteria Post er den største avisen i Uteria. Den har vært kritisk til den sittende presidenten, og krever demokratiske valg og bedring av innbyggernes rettigheter. Avisen er spesielt opptatt av å fordele ressursene bedre, hindre korrupsjon og stoppe brudd på sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet. 

 
alt

Klimaforskerne i Klimaklubben blir stadig mer sikre på at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, og at utslipp av CO2 fører til endringer i naturen. Issmelting, havstigning, tørke, flom og andre naturkatastrofer er noen av konsekvensene. Men hvordan skal de få myndigheter, næringsliv og privatpersoner til å gjøre bærekraftige valg? 

 

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →