Handelsspillet

Handelsspillet passer fra 20 til 70 deltakere, og er en engasjerende og aktiviserende måte å forklare hvorfor fattige land ikke alltid klarer å komme seg ut av fattigdommen. Spillet tar rundt en time, og passer best for elever på 10. trinn og VGS. Utviklet av Changemaker.

Gå til Handelsspillet, et interaktivt spill om det globale handelssystemet.

Kloden vår er delt: De rike landene i Nord-Amerika, Europa eller Japan, har en mye høyere levestandard enn mange land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Noe av forklaringen på disse forskjellene er å finne i verdens handelssystem. Handelssystemet skaper fordeler for de ressurssterke og velorganiserte landene på bekostning av de fattige. Dette spillet vil forsøke å illustrere det.