identitet © Franck Boston - Fotolia.com
Foto: Franck Boston - Fotolia.com

Hva er identitet?

Temaet for undervisningsopplegget er å utforske egen og andres identitet, og muligheter og utfordringer knyttet til identitetsspørsmål i en kulturell kontekst. Undervisningsopplegget er beregnet til to-tre skoletimer.

 

Før dere går videre, diskuter med den ved siden av deg: Hva forbinder du med identitet? Hva er en av de viktigste sidene ved deg selv og din identitet? På hvilke måter kan identitet uttrykkes? 

Oppgaver:

 

alt

Yasmin Hadafow (17) fikk i oppgave å lage en film om sin virkelighet som del av et skoleprosjekt. Det ble en film om valget hun tok i forhold til det å være del av to kulturer. Filmen vant to priser på filmfestivalen Laterna Magica på Sortland.

identitet © Franck Boston - Fotolia.com
Foto: Franck Boston - Fotolia.com