Mission Impact

Forum for utvikling og miljø står bak en filmserie om våpenhandel, skatteparadiser og plast. På Global skole finner du oppgaver for ungdomskolen knyttet til serien.

Ifølge FN sine bærekraftsmål skal verden innen 2030 utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Kan tre ungdommer gjøre en forskjell?

Om filmen
I filmene følger vi tre ungdommer som har fått et oppdrag, å ta opp kampen mot miljøkrise, våpenhandel og skatteparadiser. Victoria reiser til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og militært utstyr. Penelope vasser i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim. Kim møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør han seg: hvor blir det av alle penga?

Undervisningsopplegg
Innholdet skal bidra til kunnskap om tre av vår tids største utfordringer, miljøkrise, krig og fattigdom. Man vil også bli oppfordret til å tenke gjennom hvordan dere kan gjøre en forskjell. Om det siste bare blir til teori i klasserommet eller også satt ut i handling avhenger av hvor mye tid dere får sette av til undervisningsopplegget.

Se filmene og arbeid med oppgaver. Noen forslag til arbeidsoppgaver er beskrevet nedenfor. Bruk vedlagte kilder, men forsøk gjerne å finne flere selv. I lærerveiledningen er det lenke til en Kahoot med spørsmål om filmene.

 

Oppgaver

Samfunnsfag

a) Samfunnskunnskap og Demokrati i praksis

- Les tekstene du finner i lenkene nedenfor. Beskriv kort ulike metoder man kan bruke for å oppnå politisk innflytelse. 
- Diskuter i klassen hvordan Victoria, Kim og Penelope har forsøkt å løse oppgavene sine: Hvilke midler har de benyttet for å påvirke sakene sine?  Hva synes dere om metodene, og synes dere de har klart å løse oppgavene sine? Er det noe dere ville gjort annerledes? 

b) Geografi og utforskeren 

1)  - Hva er et skatteparadis? 
     - Hvorfor eksisterer de, og hvordan bidrar de til ulikhet og mer fattigdom i verden? 
     - Drøft problemene kort skriftlig. Presenter og diskuter med klassen eller i en gruppe. 
2) -  Bruk statistikk for å illustrere ulikhet i USA. 
    -  Sammenlign forskjellene i USA med ulikhet i Norge og Brasil. Prøv å forklar forskjellene mellom dem.
    -  Hvilke utfordringer kan man møte på ved bruk av statistiske data for å beskrive samfunnet, særlig når en sammenligner på tvers av land?

b) Historie

Skriftlig
1) Beskriv ulike årsaker til krigen i Jemen, og hva er konsekvensene av konflikten.
2) Hvem er partene i konflikten?
3) Hvordan og hvorfor har våpen fra norskeprodusenter blitt brukt i konflikten? 
Muntlig
4) Diskuter i klassen: Hva synes dere om at våpen fra Norge blir brukt i krig ? Bør norske produsenter ha muligheten til å selge våpen til stater som er på et viss alliert med vesten, selv om de deltar i kriger og kanskje gjør seg skyldige i krigsforbrytelser?  

Naturfag

Mangfold i naturen

Hvis det er mulig kan dere selv dra ut i et naturen i et nærområde og undersøk hvordan den er blitt påvirket av menneskelig aktivitet, hvis ikke kan dere ta utgangspunkt i naturen rundt Mausund plaststasjon som Penelope drar til. Hvilke problemer fører påvirkningen til? Ser dere noen tiltak som kan bli gjort for å forhindre forurensningen dere har observert?