Når krigen raser.JPG

Røde Kors: Når krigen raser

Når krigen raser er et nettsted og undervisningsopplegg fra Røde Kors. Innholdet i undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i krig og konflikt, men handler også om ungdom sin hverdag og mulighet til å engasjere seg. Opplegget er tilpasset ungdomsskole og videregående.

Når krigen raser

På nettsiden Når krigen raser er det 5 ulike kapitler med tekst og bilder:
1) Menneskeverd
2) Regler i krig
3) Krigens konsekvenser
4) Krigens fortelling
5) Ungdom. Barn. Krig Jeg?

 

Lærerveiledning

I lærerveiledningen finner en oppgaver, forslag til arbeidsmetoder og ressurser til de ulike kapitlene på nettsiden.