Jafeti på 11 år fra Malawi på skolebenken. Foto: Handikapforbundet

Ungdom og funksjonsnedsettelse

 

Hva er en FN-konvensjon? Hva betyr de for funksjonshemmede at det har blitt utarbeidet en egen konvensjon som skal beskytte funksjonshemmedes rettigheter? Hvilke rettigheter har funksjonshemmede i Norge? Og hvilke muligheter har man dersom man har nedsatt funksjonsevne ulike steder i verden? Opplegget er utviklet av Norges Handikapforbund.

 

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål
Har alle barn og unge samme muligheter? Diskuter før dere går videre med opplegget.

 

2. Les og skriv oppsummering 

Lag deretter minst åtte "visste du at" punkter om artikkelen.

 

 

3. Bildeanalyse 

Hvorfor endrer måten folk ser ut hvordan folk blir behandlet/vi behandler dem?

 

Verdens Helseorganiasjon (WHO) arrangerer jevnlig fotokonkurranser. I 2005 var temaet helse og funksjonshemming. Flere av fotokonkurransene er åpne for ungdom. Bildene premieres og blir brukt i WHO sitt informasjonsarbeid. Følg med på WHO sine sider for mer informasjon.

 

Et bilde kan si mer enn tusen ord... Trykk på bildet for å komme videre til WHOs fotogalleri. Se på bildene og velg deg ett bilde. Etterpå svarer dere på  følgende spørsmål:

 1. Hva ser du på bildet? (Redegjørelse)
 2. Hva forteller bildet deg om funksjonshemmedes situasjon? (Analyse)
 3. Hvorfor valgte du akkurat dette bildet? (Begrunnelse)

 

4. Lag en fortelling

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

Foto: Handikapforbundet

 

5. Skriv et innlegg til Si;D

Hva du vet om konvensjonen og hva du synes om den? 

 

 

 

Sett deg inn i Aftenpostens retningslinjer for innlegg til Si;D her.

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

Foto: Igor/Fotolia.

6. Gruppearbeid

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

Undervisningsopplegg

FN, menneskerettigheter og FN-konvensjoner

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
 • gjøre greie for hovedprinsippene i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjoner, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettighetene

Bildeanalyse

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

Lag en fortelling

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
 • drøfte ideal om menneskeverd og diskriminering i et nåtidig perspektiv
 • skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger
 • gjøre greie for begrepene holdninger og fordommer og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirka, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer

Skriv et innlegg til Si;D

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
 • skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av faglige begreper
 • drøfte ideal om menneskeverd og diskriminering i et nåtidig perspektiv
 • gjøre greie for begrepene holdninger og fordommer og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirka, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer
 • gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen
 • gjøre greie for hovedprinsippene i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjoner, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter

Gruppearbeid

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
 • gjøre greie for hovedprinsippene i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjoner, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettighetene
Jafeti på 11 år fra Malawi på skolebenken. Foto: Handikapforbundet