FN, menneskerettigheter og FN-konvensjoner

 

Bilde av FN-flagget. Foto: FN-sambandet.

 

 

1. Les og skriv et kort sammendrag av artikkelen 

2. Oppsummere artikkelen med å lage «Visste du at...?»-setninger. Lag minst åtte punkt.