Gruppearbeid

Foto: Igor/Fotolia.

 

 

Gå sammen i grupper på fire. 

15 minutter individuelt arbeid først. Hver person i gruppa får en oppgave:

  • Gjøre rede for hovedprinsippene i FN-pakten
  • Finne ut hva FNs menneskerettighetserklæring er
  • Forklare hva en FN-konvensjon er og kort beskrive hvilke konvensjoner som finnes
  • Finne eksempler på brudd på menneskerettigheter og nevne ulike konsekvenser av brudd på menneskerettigheter

Eleven må gjøre undersøkelser om sitt tema slik at eleven har minst fem punkt å komme tilbake til gruppa med etter 15 minutter.

30 minutter med gruppearbeid: Gruppa jobber deretter med å lage en plakat om FN-pakten, menneskerettighetserklæringen, sentrale FN-konvensjoner og konsekvenser av brudd på menneskerettighetene. Plakaten kan lages på PC eller papir.

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →