Gruppearbeid

Foto: Igor/Fotolia.

 

 

Gå sammen i grupper på fire. 

15 minutter individuelt arbeid først. Hver person i gruppa får en oppgave:

  • Gjøre rede for hovedprinsippene i FN-pakten
  • Finne ut hva FNs menneskerettighetserklæring er
  • Forklare hva en FN-konvensjon er og kort beskrive hvilke konvensjoner som finnes
  • Finne eksempler på brudd på menneskerettigheter og nevne ulike konsekvenser av brudd på menneskerettigheter

Eleven må gjøre undersøkelser om sitt tema slik at eleven har minst fem punkt å komme tilbake til gruppa med etter 15 minutter.

30 minutter med gruppearbeid: Gruppa jobber deretter med å lage en plakat om FN-pakten, menneskerettighetserklæringen, sentrale FN-konvensjoner og konsekvenser av brudd på menneskerettighetene. Plakaten kan lages på PC eller papir.