Lag en fortelling

 

Foto: Handikapforbundet

 

På bildene over ser du Jafeti, 11 år. Han ble påkjørt av en ambulanse da han var på vei til skolen da han var ni år og måtte amputere beinet. Jafeti går på skolen, noe som langt fra er vanlig for barn med funksjonsnedsettelser i Malawi. Mindre enn ti prosent av barn med funksjonsnedsettelser får gå på skolen i utviklingsland. Det er mange praktiske utfordringer som for eksempel manglende ramper, smale døråpninger og lite teknisk utstyr som gjør det vanskelig å komme seg inn og rundt på skolen. I tillegg er det lite kunnskap, fordommer og politisk uvilje som holder ungdommen utenfor.

Lat som du er Jafetis søster eller bror og skriv et brev til utdanningsmyndighetene i Malawi og fortell hvordan familien fikk Jafeti inn på skolen og hvorfor det er så viktig for han og andre barn med funksjonsnedsettelser å bli inkludert i utdanningssystemet.