Skriv et innlegg til Si;D

 

I juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Bruk internett for å finne ut hva dette innebærer. Kladd et todelt innlegg til Si;D, Aftenpostens side for meningsutveksling blant ungdom.

Tema: hva du vet om konvensjonen og hva du synes om den. 

Du må velge om du skal skrive et hovedinnlegg, litt kortere innlegg eller et kort innlegg. Sett deg inn i Aftenpostens retningslinjer for innlegg til Si;D her.

 

Etter at dere har skrevet innlegget diskuter følgende:

  • Hvor mange vet hva Si;D er og leser det jevnlig?
  • Hvorfor er det viktig at ungdom har kanaler som Si;D for å påvirke samfunnet?
  • Hvor mange vil sende inn sitt innlegg? Hvorfor / hvorfor ikke?
  • Hva er en FN-konvensjon?
  • Hvorfor vil det være lettere å imøtekomme kravene i en konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede i Norge enn i for eksempel Malawi?