Skriv et innlegg til Si;D

 

I juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Bruk internett for å finne ut hva dette innebærer. Kladd et todelt innlegg til Si;D, Aftenpostens side for meningsutveksling blant ungdom.

Tema: hva du vet om konvensjonen og hva du synes om den. 

Du må velge om du skal skrive et hovedinnlegg, litt kortere innlegg eller et kort innlegg. Sett deg inn i Aftenpostens retningslinjer for innlegg til Si;D her.

 

Etter at dere har skrevet innlegget diskuter følgende:

  • Hvor mange vet hva Si;D er og leser det jevnlig?
  • Hvorfor er det viktig at ungdom har kanaler som Si;D for å påvirke samfunnet?
  • Hvor mange vil sende inn sitt innlegg? Hvorfor / hvorfor ikke?
  • Hva er en FN-konvensjon?
  • Hvorfor vil det være lettere å imøtekomme kravene i en konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede i Norge enn i for eksempel Malawi?
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →