Ressurssamling

Foredrag på skolen

FN-sambandet

FN-sambandet tilbyr foredrag til elever i alle alderstrinn, samt lærere. Det er distriktskontorene som står for foredragsvirksomheten, så ta kontakt med FN-sambandet der du bor.

Undervisningsmateriell

Operasjon Dagsverk

Årets OD handler om ungdom på flukt og traumer som en konsekvens av dette. Under hele Internasjonal Uke tilbyr OD gratis foredrag og en rekke engasjerende undervisningsressurser. Alter knyttet til tverrfaglige temaer og kompetansemål i nye læreplaner, og er lett å flette inn i undervisningen.

Hei Verdens skolesider

Hei Verdens skolesider kan knyttes til relevante mål i Kunnskapsløftet for ungdomsskolen. Alt er gratis, og kan fritt lastes ned fra nettsidene. Supplerende materiell som temahefter, filmer, kart og plakater kan bestilles gratis.

Plan Norge læremidler

Pedagogisk tilrettelagte læremidler om barnekonvensjonene, barneekteskap og malaria. Basert på mål i læreplanene for ungdomsskoletrinnet.

NUPI - Hvor hender det?

Artikkelserien Hvor hender det? med tilhørende arbeidsoppgaver er rettet mot folk som er interessert i internasjonale spørsmål, og kan brukes som undervisningsopplegg i blant annet samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, historie, og geografi. Du må selv knytte artiklene til kompetansemål i fagene. Nettstedet drives av NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt).

Unicef skolesider

Her finner du materiell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FNs barnekonvensjon.

Redd Barna skolesider

Redd Barna sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehager.

minstemme.no

minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål og for deg i barnehage.

NDLA

Nasjonal digital læringsarena. Her finner du digitale læremidler for videregående opplæring.

FN-Sambandets skolesider

Her finner du informasjon og undervisningsopplegg om FN og tema som FN jobber med, blant annet klima, menneskerettigheter og fredsarbeid. 

LOOP miljøskole

LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver.

Amnesty skolesider

Undervisningsopplegg om rettigheter barn og unge har og hvordan de har det i Norge og andre steder, samt ideer til hvordan bidra. 
 

Pedagogiske verktøy

Ressursbank Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolen

IU er opptatt av at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere. I denne ressurbanken finner du informasjon, ideer, undervisningsmateriell og linker til andre idébrønner som er nyttige når man skal undervise/ha fokus på hva det innebærer å være en global medborger.

Dilemma - på sporet av globale rettigheter

Fagligt Fælles Forbund (3F) i Danmark har laget DILEMMA, et online-spill til undervisvisning på VGS som viser noen av dilemmaene bak global handel. Fra introduksjonen til spillet "Verden over knokler millioner af mennesker med at sy t-shirts, dyrke bananer og lave mobiltelefoner, som vi kan købe i Danmark. Mange af dem er fattige, selv om de arbejder længe hver eneste dag. Nogle har næsten ingen rettigheder.Alligevel kan de gøre en forskel. For sig selv og for andre."

Manual i fredsundervisning

Hva kan jeg gjøre for fred? Den globale fredsskole – et samarbeid mellom Norges fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Nettsider

Utdanning for bærekraftig utvikling

Nettsiden til naturfag.no har undervisningsopplegg og artikler om bærekraftig utvikling.

Verden på nett

En omfattende samling av nettressurser om Nord/Sør-, utviklings- og miljøspørsmål. Utarbeidet av Tore Linne Eriksen på oppdrag fra RORG-samarbeidet. 

Film og dokumentarer

NRK - Hvorfor fattigdom?

En milliard mennesker i verden lever i fattigdom. Det internasjonale dokumentarprosjektet "Hvorfor fattigdom?" belyser fattigdommens årsaker og mulige løsninger. Serien består av åtte timelange programmer. 

NDLA-film

NDLA film er en helt ny nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Her finner du spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer og TV-serier. Filmene er hentet fra norsk og internasjonal filmarv og kobles mot læreplaner i flere fag. De er valgt ut av NDLAs redaksjoner i samarbeid med Norgesfilm AS og Norsk filminstitutt.

Skjønnlitteratur

BLI SINT! av Stepháne Hessel

Denne lille pamfletten, skrevet av en 93 år gammel fransk veteran fra den franske motstandskampen under andre verdenskrig oppfordrer oss til å stoppe likegyldigheten, åpne øynene og engasjere oss.

Verdensredderne av Simon Stranger

Verdensredderne handler om mennesker som lever på bunnen av samfunnet, og om en gruppe norske ungdommer som vil gjøre noe med det. 

Global utdanning i andre land

Reading International Solidarity Center (RISC)

Reading International Solidarity Centre (RISC) is a Development Education Centre close to the heart of Reading's town centre, UK. We work with schools and community groups to raise the profile of global issues and promote action for sustainable development, human rights and social justice.

Global Dimension: the world in your classrom

This website aims to support school teachers in bringing a global dimension to their teaching by providing access to teaching resources, case studies and background information.

Rapporter og andre publikasjoner

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) - hvem, hva, hvor?

Utarbeidet av RORG-samarbeidet, mars 2017. Formålet med dette heftet er å gi en overordnet oversikt over fagfeltet Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) i norsk kontekst, med referanser til aktuelle internasjonale prosesser. Last ned hele heftet i pdf-format eller les heftet on-line.