Nye opplegg

Global Skole er et gratis supplement til undervisning i blant annet samfunnsfagene, RLE, naturfag, endel valgfag på videregående, samt språkfagene. Global Skole tar ikke sikte på å dekke hele pensum innenfor fagene, men håper å bidra med gode undervisningsopplegg knyttet til de mest relevante kompetansemålene.

Her finner du de nyeste oppleggene:

Operasjon Dagsverk: Ressurser i Kongo

Denne oppgaven vil gi en større forståelse for urettferdighetene i verden, med spesielt fokus på DR Kongo. Undervisningsopplegg for VGS og ungdomsskole fra Operasjon Dagsverk.

Operasjon Dagsverk: Verdens Regnskoger

Denne oppgaven gir økt forståelse for konsekvensene av menneskelig aktivitet, interessekonflikter og dagsaktuelle miljøspørsmål gjennom å undersøke og reflektere rundt forskjellige regnskoger i verden. Undervisningsopplegg for VGS og ungdomsskole fra Operasjon Dagsverk.

Internasjonal handel og bærekraftig utvikling

Fairtrade Norge har utviklet et undervisnings-opplegg som gir kunnskap om rettferdig handel. Opplegget er tilrettelagt for VGS og dekker kompetansemål innenfor både samfunnsøkonomi, naturfag, geografi, samfunnsfag og politikk. 

Å jobbe på en te-plantasje

Et undervisningsopplegg for 5.-7.trinn utviklet av Hei Verden som inneholder film og matteoppgaver. Tema er urettferdig handel, og vi skal bli kjent med noen damer som jobber på en te-plantasje i Bangladesh.

Å være jente i Bangladesh

Film om utfordringene ved å være jente i Bangladesh. Det følger med lærerveiledning og oppgaver. Undervisningsopplegget er utviklet av Hei Verden. 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →