210818_Global_logo_Nord-sør biblioteket_sort_TR2.png

Spør biblioteket

Nord-sør-biblioteket svarer på spørsmål om internasjonale forhold, nord-sør relasjoner eller land i sør. Det kan for eksempel være spørsmål om konflikter, miljø, internasjonal politikk, menneskerettigheter og globalisering.

Avkolonisering i India?

Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat? Det var flere årsaker til at India ble selvstendig i 1947. For det første hadde det helt siden 1885 vært en organisert og voksende nasjonal frigjøringsbevegelse i India.

Den siste utviklingen i Syria?

Hva skjer i Syria i dag, har krigen endret seg? Hva er den siste utviklingen i konflikten?

Hva var konsekvensene av koloniseringen av Kongo, og hvilke interesser hadde europeerne?

Kongo var et av områdene i Afrika som i størst grad ble plyndret under kolonitiden. Gummi var nå den viktigste råvaren i Kongo, og den ble utvunnet ved utstrakt bruk av tvangsarbeid.

Hvorfor er det konflikt i Mali?

I Mali har det vært ulike voldelige konflikter mer eller mindre kontinuerlig siden 2012. Situasjonen er komplisert med flere væpnede grupper, skiftende allianser og ulike årsaker til voldsbruk og konflikter. 

Utfordringer for FNs fredsarbeid

Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden?

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →