210818_Global_logo_Nord-sør biblioteket_sort_TR2.png

Spør biblioteket

Nord-sør-biblioteket svarer på spørsmål om internasjonale forhold, nord-sør relasjoner eller land i sør. Det kan for eksempel være spørsmål om konflikter, miljø, internasjonal politikk, menneskerettigheter og globalisering.

Hvordan var Imperialismen en del av bakgrunnen for utbruddet av 1. verdenskrig?

Imperialismen er en lang periode og forholdet mellom stormaktene varierte mellom krig, konflikt, samarbeid og allianser med hele verden som arena.

Sudan sin kolonihistorie

Hvilke kolonimakter styrte Sudan, hvilke følger fikk imperialismen og flere andre spørsmål om Sudan sin kolonihistorie.

Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak?

Er det ytringsfrihet i Irak, hvordan er situasjonen i forhold til menneskerettigheter i landet og hva er den historiske bakgrunnen for tilstanden?

Utfordringer for demokratiet?

Hvilke utfordringer står demokratiet ovenfor i Europa, Norge og andre land og hvordan blir minoriteters rettigheter beskyttet?

Hva var prisen på en slave?

Hvor mye kostet en slave under den transatlantiske slavehandlene?

Sosiale medier og demokrati

Hvordan har ny teknologi, som sosiale medier, vært en endringsfaktor og hatt innvirkning på samfunnet, særlig politikk og demokrati. Hvordan har sosiale medier preget vår forståelse av samfunnet?

Borgerkrigen i Sør-Sudan

Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser. Landet har vært  preget av konflikter og en kritisk humanitær situasjon.

Imperialisme i dag

Er det noen eksempler på imperialisme i dag?

Globale forskjeller i levekår

Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem?

Rasisme i USA og Jim Crow lovene?

Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene?

Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? 

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner. Begrepet ble lansert i Brundtland rapporten i 1987.

EUROPEERNES OVERSJØISKE KULTURMØTER

Hva var europeernes motiver for å dra til Amerika, hva kjennetegnet kulturen de møtte, hvordan skaffet europeerne seg kontroll over landene, og hva var konsekvenser av kulturmøtet sett fra begge sider.

Undervisningsopplegg med film

På Global skole er det en rekke undervisningsopplegg om global utvikling. Her er det opplegg om menneskerettigheter, bærekraft, klima, fattigdom, konflikter og mye mer. Noen av oppleggene inneholder også filmer.

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?

Det dårlige forholdet mellom USA og Iran har en lang historie, og Donald Trump er ikke den første presidenten fra USA som opplever å ha uoverensstemmelser med Iran.

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →