1138 tekstilarbeidere døde da Rana Plaza kollapset. Foto: Rijans007 via Wikimedia Commons

Trygge og sunne arbeidsforhold

321 000 mennesker dør årlig i arbeidsulykker. Flere store ulykker har de siste årene rammet tekstilindustrien. Hvorfor skjer disse ulykkene? Hva kan gjøres for å bedre sikkerheten for arbeiderne i tekstilindustrien? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Åpningsspørsmål:
Hvem tror du er mest utsatt for arbeidsulykker? Hva tror du er de viktigste grunnene til arbeidsulykker, både i Norge og i resten av verden? Diskuter i klassen.
 

Internasjonal rettighet - internasjonalt problem

Alle har rett til trygge og sunne arbeidsforhold. Dette slås fast i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I Norge har vi vedtatt en egen Arbeidsmiljølov som skal sikre at alle får denne rettigheten oppfylt. Arbeidsmiljøloven krever blant annet at arbeidsgiver sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, og at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på alle plan i virksomheten. Arbeidstilsynet er en statlig etat som har i oppdrag å kontrollere om bedrifter i Norge følger Arbeidsmiljøloven. Hvert år avdekker Arbeidstilsynet tusenvis av brudd på Arbeidsmiljøloven. Noen av disse bruddene er alvorlige og fører til arbeidsulykker. I 2013 omkom 48 personer på jobb i Norge. 

Likevel, det er generelt svært trygt å gå på jobb i Norge sammenlignet med de fleste andre land i verden. Den globale tekstilindustrien er en industri som de siste årene har fått mye oppmerksomhet på grunn av flere alvorlige ulykker. I 2012 brøt det ut brann på fabrikken Tazreen Fashion i Savar i Bangladesh. Minst 111 mennesker døde. Dårlig sikkerhet og manglende nødutganger ved fabrikken var en viktig årsak til at så mange liv gikk tapt. I 2013 kollapset Rana Plaza, en tekstilfabrikk i utkanten av Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Over 1100 mennesker mistet livet. Arbeiderne hadde i forkant av kollapsen blitt evakuert fra bygningen etter at det ble oppdaget sprekker i veggene, men ble truet tilbake på jobb for å få ferdig leveranser til blant annet vestlige kleskjeder. Også i andre fabrikker skjer det stadig større eller mindre ulykker. Også der hvor det ikke skjer alvorlige ulykker er det trolig grunn til å spørre om arbeidesforholdene er "sunne". Mange tekstilarbeidere klager over dårlig fysisk arbeidsmiljø, mye bruk av tvungen overtid, få eller ingen pauser og begrenset mulighet til å gå på toalettet.

Sweatshop - Dødsbillig mote

Episode 3 av "Sweatshop - Dødsbillig mote". Serien følger tre norske ungdommer og deres møte med tekstilindustrien i Kambodsja. Serien er laget av Lopta AS for AftenpostenTV. Framtiden i våre hender har bidratt med fagkunnskap om tekstilbransjen, nettverk i Kambodsja og assistanse i gjennomføringen av prosjektet.

1138 tekstilarbeidere døde da Rana Plaza kollapset. Foto: Rijans007 via Wikimedia Commons
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →