Indisk tegneserie. Fra Norads rapport om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, omtalt senere i opplegget.

Inkludering av funksjonshemmede i bistand

Hvilke rettigheter har personer med nedsatt funksjonsevne? Hvordan jobber FN og andre organisasjoner for å sikre at disse rettighetene blir etterlevd? Hvorfor har funksjonshemmede i liten grad blitt inkludert i norske bistandsprosjekter? Opplegget er utviklet av Norges Handikapforbund.

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål
Hvorfor tror du at bistandsprosjekter ofte er dårlige til å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne?

 

2. Les og skriv ti punkter om artikkelen

 

 

 

3. Analyser film og rapport

2. mars 2012 la Norad fram en rapport som viser at funksjonshemmede blir ekskludert fra norsk bistand. Filmen er laget av Atlas-alliansen.

 

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Last ned rapporten fra Norad her. 

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

 

 

4. Analyser kartet

Dette kartet viser en oversikt over land som enten har signert eller ratifisert Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Kilde: FN-CRPDTrykk på kartet om du vil se det i forstørret versjon.

 

Undersøk kartet i grupper på to og to, og besvar og diskuter følgende spørsmål:

 1. Hvordan tolker dere informasjonen på kartet?
 2. Er det noe som overrasker dere? 

 

5. Begrepskonkurranse

Lag en definisjon på begrepet på listen nedenfor uten å bruke betegnelsen. 

Etter 20 minutter går dere sammen to og to. 

Annenhver gang leser dere opp definisjonen på et begrep (i vilkårlig rekkefølge). Den andre skal gjette hvilket begrep som er definert. Gå gjennom alle begrepene på denne måten.

 • utvikling
 • fattigdom
 • FN-konvensjon
 • utdannelse
 • funksjonsnedsettelser
 • FN
 • fordommer
 • bistand
 • lavinntektsland
 • menneskerettigheter
 • inkludere
 • holdning
 • ratifisere
 • FN-erklæring

 

 

Indisk tegneserie. Fra Norads rapport om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, omtalt senere i opplegget.
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →