Foto: UN Photo/Evan Schneider

Funksjonsnedsettelse og rettigheter

Hva er en menneskerettighet? Hvilke menneskerettighetskonvensjoner har FN utarbeidet? Hvorfor er det laget en konvensjon spesielt for funksjonshemmede? Opplegget er utviklet av Norges Handikapforbund.

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål
Hva er en menneskerettighet? Hvilke menneskerettigheter har du? Om alle er likeverdige, hvorfor får noen mennesker færre rettigheter oppfylt enn oss?

 

2. Se filmen og diskuter

Filmen er laget av Unge Funksjonshemmede og Atlas-alliansen. Diskuter gjerne hva som ligger i "de tror det handler om kostnader, men det handler om menneskerettigheter".

 

   

3. Oppgave: Rydde i en artikkel 

Læreren har klippet opp artikkelen og dere skal rydde i den. Sett dere sammen i par – to og to. Sammen skal dere rekonstruere avsnittene til en artikkel. Lag overskrift til hvert avsnitt. Det er ikke så farlig om rekkefølgen blir riktig. 

 

4. Oppgave: Lag en quiz om menneskerettigheter

Bruk FN-sambandets sin ressursside om menneskerettigheter. Dere har 15-20 minutter på å lese på siden og de ulike lenkene som er der.

Formuler minst tre spørsmål til en quiz om menneskerettighetene, og skriv ned spørsmålene og svarene deres på en post-it lapp som lærer samler inn.

Gå sammen i lag på tre og tre og gjør dere klar for quiz.

Foto: UN Photo/Evan Schneider
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →