Internasjonal engelsk

Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism

Flere undervisningsopplegg på engelsk om journalisme og menneskerettigheter. Bak produksjonen står institutter for Journalist utdanning ved universiteter i Sverige, Russland og Norge, samt menneskerettighetsakademiet.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Samfunnsfaglig engelsk

Språk og språklæring

 • analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem

Kommunikasjon

 • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner.
 • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglige perspektiv.
 • Oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål.

Kultur, samfunn og litteratur

 • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden
   

Internasjonal engelsk

Kultur, samfunn og litteratur

 • analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet
 • drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden
 • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon
 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer

 

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Mediesamfunnet 1

Mediene i samfunnet

 • Gjøre greie for medienes rolle i demokratiske samfunn


Mediesamfunnet 2

Mediene i samfunnet

 • drøfte betydningen av ytrings- og pressefrihet
 • gjøre greie for og diskutere grensene for ytringsfrihet
 • drøfte mediepolitikk og medienes makt i samfunnet, lokalt og nasjonalt
 • drøfte funksjonen egne og andres medieuttrykk har i samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Mediesamfunnet 3

Mediebransjen

 • drøfte problemstillinger knyttet til ytringsfrihet i mediebransjen
 • drøfte nyskaping og omstilling i mediebransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt med utgangspunkt i medieutviklingen

Mediene i samfunnet

 • analysere medienes rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • gjøre greie for sosiale mediers betydning for individet og den offentlige debatten

Disability as a global challenge

People with disabilities often face challenges when it comes to, among other things, accessibility, education and health. Here you will meet people with disabilities talking about some of these challenges, and how to overcome them. Developed by the Norwegian Association of Disabled. 

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer
 • bruke et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art
 • forstå og drøfte lengre framstillinger om allmenne og faglige emner
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →