Matematikk

Operasjon Dagsverk: Urettferdig matematikk

Hensikten med oppgaven er å gi en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Ungdomsskole

Matematikk

  • Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
  • Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal

Videregående

Matematikk

  • Tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
  • Rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
  • Berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →