Til lærer: Demokrati

I henhold til læreplanen skal elevene gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet. Sjelden har en slik problemstilling vært mer aktuell for å sette søkelyset på sammenhengen mellom verdier, samfunn og styresett.

Undervisningsopplegget inneholder bakgrunnsinformasjon som gjør elevene i stand til å beskrive de viktigste kjennetegnene ved et demokrati. Det vil også hjelpe dem på vei til å analysere og sette seg inn i debatten om trusler og utfordringer for demokratiet, særlig i en global sammenheng.

Det følger med noen forslag til oppgaver. En står selvfølgelig fritt til om en vil bruke noen eller flere av disse, og hvor mange timer en velger å bruke på å opplegget. Oppgavene kan arbeides med i grupper, individuelt eller diskuteres muntlig i klassen.   
 

Hvordan er holdningene til demokrati i klassen?

En uhøytidelig undersøkelse hvor spørsmålene er løst basert på World Value Survvey sitt spørreskjema.  

       alt

Vær oppmerksom på du kan lagre resultat, og få en excel presentasjon av resultatet av spørreundersøkelsen.