Foto: kikkerdirk/Fotolia

Illegitim gjeld

Begrepet illegitim gjeld handler om situasjoner der långiverne med viten og vilje har gitt lån til regimer som ikke har ivaretatt befolkningens interesser. SLUG og andre gjeldsslette-organisasjoner mener at illegitim gjeld ikke bør betales tilbake, uavhengig om landet har penger til å gjøre det. 

 

Diktatorgjeld

Illegitim
a. illegal 
b. som ikkje kan godtakast; utillateleg; urettkomen; som er utan rettsgrunnlag; uekte, falsk

Illegitim gjeld
gjeld som har eit urettmessig grunnlag, serl nytta om lånegjeld som fattige land (etter at dei er kvitt diktaturet, framleis) har til den rike verda

Kilde: Norsk Ordbok

Det klareste eksempelet på illegitim gjeld er diktatorgjeld. Hvis en har lånt ut penger til et undertrykkende regime, og den som lånte ut pengene var klar over at de ikke ville bli brukt til befolkningens beste kan dette beskrives som diktatorgjeld. Det finnes mange eksempler på dette, med lån til apartheid-regimet i Sør-Afrika, der pengene ble brukt på å undertrykke den svarte befolkningen, lån til Saddam Hussein i Irak, og lån til diktatoren Marcos på Filippinene.

 

Feilslått norsk utviklingspolitikk

Illegitim gjeld er likevel et større begrep enn bare diktatorgjeld. Et eksempel er deler av Indonesias gjeld til Norge fra midten av 1990-tallet. Norske bedrifter fikk støtte av staten for å blant annet eksportere et bølgekraftverk og miljøteknologi til Indonesia. Bølgekraftverket hadde allerede vist seg å være ubrukelig i Norge, etter at hele kraftverket kollapset i en storm utenfor Bergen i 1988. Bølgekraftverket fungerte heller ikke i Indonesia, og prosjektet ble aldri ferdigstilt. Likevel betaler Indonesia fortsatt på denne gjelden. Miljøteknologiprosjektet gikk ut på å selge et avansert system som blant annet skulle overvåke forurensing i havet. Mye av utstyret var defekt allerede da Indonesia mottok det, og var ikke egnet for de tropiske havforholdene i Indonesia. Likevel ble en blanding av bistandsmidler og eksportstøtte gitt fra norske myndigheter, til noe som helt tydelig var feilslått utviklingspolitikk. Selv om prosjektene ikke kom befolkningen i Indonesia til gode, må folket fortsatt betale på gjelden.

På 1970-tallet brukte Norge også en blanding av bistandspenger og eksportstøtte for å redde norske skipsverft i krise. Kort sagt ga Norge utviklingsland lån for å kunne kjøpe båter av norske bedrifter. Selv om dette skulle være et utviklingsprosjekt, og man brukte bistandsmidler, var det de norske bedriftene som fikk fordelene. Flere av utviklingslandene mottok båter av lav kvalitet, som for eksempel Egypt, der båten var laget for saltvann selv om den skulle gå på ferskvann og derfor rett og slett sank. Etter mange år med press fra sivilsamfunn, erklærte den norske regjeringen i 2006 at det var feil å kreve inn denne gjelden fordi Norge hadde en viktig del av ansvaret for dette feilslåtte utviklingsprosjektet. Norge ble dermed det første landet som offentlig tok medansvar og slettet illegitim gjeld.

 

Tunisias diktatorgjeld 
Diktatoren Zine El Abidine Ben Ali hadde makten i Tunisia fra 1987 til januar 2011, da han ble styrtet som en del av den tunisiske revolusjonen. Da Ben Ali mistet makten, skylte Tunisia penger til Verdensbanken, Frankrike, Japan, Tyskland, Italia og flere andre land. Gjeldsaktivister i Tunisia mener at gjelden fra Ben Ali regimet er illegitim, og at det er viktig å gå igjennom hele gjeldsbyrden ved hjelp av en gjeldsrevisjon for å finne ut hvordan pengene ble brukt. 

 

 

En av dem som jobber for å få gjennomført en gjeldsrevisjon i Tunisia er Mabrouka M´Barek, medlem av det nye tunisiske parlamentet, og har fremmet et forslag om å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Her kan du høre henne snakke mer om Tunisias illegitime gjeld.

 

 

Vil du vite mer?