Utforsk

6. Finn ut mer om sammenhengen mellom gjeld og menneskerettigheter. Hvilke menneskerettigheter er særlig utsatt? Hvorfor? Velg et land som har fått gjeldsslette. Hva er effekten av gjeldsslette i dette landet? Presenter for klassen.

7. Bruk nettet og finn ut mer om hva som ble resultatet av kampanjen "Slett gjelda til Haiti". Hva synes du om organisasjonene (SLUG, Kirkens Nødhjelp og Changemaker) sitt arbeid med denne og andre kampanjer? Hvordan kan slike organisasjoner være med på å påvirke politikk? Er du selv med i en organisasjon?

8. Finn ut mer om Norges rolle i forhold til u-landsgjeld og gjeldsslette. Hva synes du er positivt med norsk politikk på området? Er det noe du synes Norge burde gjort annerledes?

9. I teksten og filmen omtales og kritiseres de internasjonale finansinstitusjonene IMF og Verdensbanken. Bruk nettet og finn ut mer om hvordan Verdensbanken jobber. Hva er positivt med å ha slike internasjonale institusjoner? Hva synes du om kritikken mot Verdensbanken?