Folkehøyskolerådet: Globalvettreglene

Med globalvettreglene ønsker internasjonalt utvalg for folkehøyskoler å bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt globalt engasjement. Nå har de også utviklet et undervisningsopplegg om reglene, slik at elever på både folkehøyskoler, videregående og ungdomsskole kan få mer globalvett gjennom oppgaver og øvelser.

  • Oppleggene er laget for folkehøyskoler, men kan også tilpasses bruk i både ungdomsskole og videregående.
  • Inneholder 10 ulike undervisningsopplegg, med lærerveiledning. 
  • Hvert opplegg inneholder en refleksjonsdel og en handlekraftdel.
  • Hvert opplegg tar 2-3 skoletimer. En står fritt til å velge et opplegg eller flere.
  • Oppleggene passer særlig godt til de tverrfaglige emnene bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap.
  • De kan dekke kompetansemål i en rekke fag, som samfunnsfag, norsk, KRLE og flere valgfag. 

Udervisningsopplegg: Globalvettreglene