Diskuter

1.12 Mener du det er positivt eller negativt at et selskap som H&M har produksjonen sin i fattige land? Diskuter i klassen.