Utforsk

1.8 Bruk State of Power sin liste til å finne ut hvilke selskap som er verdens største. Hvor mange land i verden har mindre BNP enn det største selskapet? 

1.9 Det at internasjonale selskaper etablerer seg i land forskjellige steder på kloden regnes gjerne som et sentralt trekk ved globaliseringen. Bruk nettet, eventuelt linkene i venstre-menyen på siden, for å finne ut mer om positive og negative aspekter knyttet til det at selskaper etablerer seg i fattige land. Noter ned det du finner ut. Finn så ut mer om kildene og vurder relevans og formål. Hvor står de ulike kildene politisk?

1.10 Søk på nettet og finn ut mer om H&M: Hvor har selskapet sin produksjon? Hvilke utfordringer er forbundet med produksjonen? Har selskapet noen strategi for samfunnsansvar? Har selskapet mottatt kritikk fra for eksempel organisasjoner eller forbrukere? Hvordan svarer selskapet på kritikken?