Reflekter

1.13 På bakgrunn av det du har sett så langt i dette opplegget: Hva slags makt vil du si selskaper har i dagens samfunn? Hvordan kommer denne makten til uttrykk? Skriv en tekst der du drøfter disse problemstillingene. Husk å oppgi kilder.

1.14 Mener du at selskapers makt også gjør at de bør ta mer ansvar for hvordan de driver sin virksomhet? Hvorfor/hvorfor ikke? Skriv et debattinnlegg som reflekterer ditt syn på saken.