Foto: Web Buttons Inc/Fotolia.com

Hva er kultur?

Hvordan kan vi forstå kultur? Hva er norsk kultur? Hvordan forklare det typisk norske for noen som ikke vet noe om Norge? Undervisningsopplegg i to deler, som handler om hvordan antropologer jobber for å forstå andre kulturer, og å diskutere og problematisere hva som er typisk norsk.

Lærerveiledning finner du inne på siden til oppleggene.

 

 

 

Til eleven

I dette opplegget skal dere:

 • Reflektere rundt hvordan vi kan forstå kultur.
 • Lære mer om antropologi og antropologisk metode.
 • Reflektere rundt kulturelle likheter og forskjeller i en global sammenheng og sammenligne med norsk kontekst.
 • Dele og sette ord på egne erfaringer rundt kulturforståelse gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser.

 

Del 1: Kultur og ritualer blant folkegruppen Nacirema

I denne delen lærer dere mer om antropologi og hvordan antropologer jobber for å forstå andre kulturer. 

 

Del 2: Hva er norsk kultur?

I denne delen ser vi nærmere på hva som er typisk norsk. Hvordan forklare det typisk norske for noen som ikke vet noe om Norge?

Undervisningsopplegg

Hva er norsk kultur?

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

 • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger
 • definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd
 • gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
   

Kulturforståelse

 • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
 • bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer
 • forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

Sosialisering

 • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer 

Kroppsritualer blant Nacirema

Hva er antropologi? Hvordan jobber antropologer? Hva lærer vi om andre og om oss selv av å studere kulturer i ulike samfunn? 

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

 • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

Kulturforståelse

 • bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer
 • gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

Sosialisering

 • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer 
Foto: Web Buttons Inc/Fotolia.com