Foto: erichon/Fotolia.com

Kroppsritualer blant Nacirema

Hva er antropologi? Hvordan jobber antropologer? Hva lærer vi om andre og om oss selv av å studere kulturer i ulike samfunn? 

Åpningsspørsmål: Hva er kultur?

 

 

Antropologi er læren om mennesket. I antropologien undersøker man hva kulturer har til felles, og hva som er ulikt og unikt mellom kulturer. På denne måten handler antropologi om å se kulturelle og sosiale sammenhenger i et samfunn, hva som betyr noe for mennesker, og om sammenligning mellom ulike kulturer. Gjennom å studere kultur i andre samfunn kan en derfor ikke bare lære om "de andre", men også om seg selv. 

I denne artikkelen, som er en klassiker innen antropologien, har forfatteren Horace Miner beskrevet folkegruppen Naciremas kultur og ritualer. Artikkelen er skrevet i 1956, men selv om det er over 50 år siden, lever mange av ritualene som beskrives i artikkelen fremdeles i beste velgående. Ved å sette deg inn i denne teksten, vil du både øke din forståelse for faget antropologi og lære mer om folkegruppen Nacirema. 

 

Antropologisk metode
Feltarbeidet er en viktig del av antropologien. Under et antropologisk feltarbeid søker antropologer å forstå menneskene og kulturen ut fra dens forutsetninger, og å “innsosialisere” seg i samfunnet/gruppen som undersøkes gjennom deltagende observasjon. Basert på det antropologen har samlet av informasjon og materiale, følger en analyse av blant annet hendelser, muntlige utrykk og samhandling mellom mennesker. Analysen blir ofte presentert i en akademisk artikkel eller en bok. "Body rituals among the Nacirema" er på mange måter en typisk antropologisk artikkel.

Andre sentrale begreper i antropologien er etnosentrisme og kulturrelativisme.

 

 

Foto: erichon/Fotolia.com
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →