Foto: Onanymous (publisert under GFDL) via Wikimedia Commons

Valg av partner

Står alle fritt til å velge partner? Hva hvis du er homofil og det å inngå ekteskap er en viktig del av ditt valg av partner? Står homofile i Russland og Nigeria fritt til å velge partner? Et undervisundervisningsopplegg om frihet til å velge partner, homofili, homofobi og seksuell orientering. 

Åpningsspørsmål:
Før dere går videre, diskuter i klassen: Står alle fritt til å velge partner?
alt   
 
Last ned skrivet om homofili og homofobi i historien her.

 

alt

Innslag fra NRK nyheter med prest Karsten Isachsen som mener at kirken må si unnskyld til homofile for måten kirken behandlet dem på.

Foto: Onanymous (publisert under GFDL) via Wikimedia Commons